Image

Podrška projektima omladinskih udruženja

Vodeći brigu o potrebama mladih, Općina Centar svake godine iz svog budžeta izdvaja sredstva za podršku projektima omladinskih udruženja i neformalnih omladinskih grupa. U 2017. godini za tu namjenu obezbijeđeno je 25.000 konvertibilnih maraka. Shodno tome Općina Centar je i u ovoj godini raspisala javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade sredstvima općinskog budžeta. Inače, pravo učešća imaju omladinska udruženja upisana u Spisak omladinskih udruženja Općine Centar, sa projektima namijenjenim mladima sa područja općine Centar koji se odnose na sljedeće oblasti: obrazovne i razvojne aktivnosti; zdrav način življenja, reproduktivno zdravlje i socijalna zaštita; rad sa mladima i borba protiv ovisnosti; odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta života; ljudska prava i demokracija; rodna ravnopravnost; edukacija u cilju lakšeg zapošljavanja mladih. Na ovogodišnji javni poziv prijavilo se sedam aplikanata sa po jednim projektom. Od tog broja tri udruženja su ispunjavala propisane uslove i kriterije. Nakon obrade pristiglih projekata u skladu sa procedurama donesena je odluka o odobravanju budžetskih sredstava za tri projekta omladinskih udruženja koja su ispunila propisane uslove i kriterije.