Image

Podjela grant sredstava za zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu Roma

U Sarajevu će danas biti potpisani memorandumi o raspodjeli grant sredstava za rješavanje pitanja zapošljavanja i zdravstvene zaštite Roma, ukupne vrijednosti 1.1 milion KM.

Memorandume će sa s rukovoditeljima Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, entitetskih instituta i zavoda za javno zdravstvo, te Zdravstvenim centrom Brčko Distritka potpisati zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Predrag Jović.

Za provedbu Akcionog plana u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma u ovoj godini izdvojeno je 2,1 milion KM i to milion KM za stambeno zbrinjavanje, te 700.000 za zapošljavanje, a 400.000 za zdravstvenu zaštitu te populacije, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.