Image

Počinje uređenje šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića i revitalizacija parka At mejdan

Potpisivanjem sporazuma između Općine Stari Grad Sarajevo, KJKP ''RAD'', KJKP ''PARK'' i JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, danas je u općini Stari Grad ozvaničen početak projekta uređenja šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića', pored parka At mejdan. Na ovaj način će park At mejdan, koji je zaštićen kao prirodni spomenik, veoma brzo dobiti novu zelenu površinu i produženo šetalište uz Miljacku.

Dio od mosta Latinska ćuprija do skretanja kod Bakr-babine džamije u potpunosti će promijeniti izgled i funkciju. Postojeći trotoar će se proširiti za skoro dva metra, a na preostalom dijelu će se ukloniti asfalt i pretvoriti u zelenu površinu. Na taj način dobija se novo šetalište u dužini od skoro 120 metara, sa ivičnjacima, mobilijarom, a u planu je i postavljanje adekvatne podloge za dvije slobodnostojeće zatvorene bašte koje će biti u funkciji tokom cijele godine.

Investitor projekta je Općina Stari Grad Sarajevo, dok će radove izvoditi KJKP ''RAD'' i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem projekta vršit će JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Sporazum o ovom projektu potpisali su danas općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, v.d. direktorice KJKP“Rad“ Vera Arnautović, v.d.direktora KJKP“Park“ Edin Abdurahmanović i direktor JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Nervin Dacić.

“Uljepšat ćemo lijevu obalu Miljacke i građanima osigurati mnogo više prostora za šetnju i odmor. U parku At mejdan ćemo šetalište uz Miljacku proširiti, ukinuti dio saobraćajnice i pretvoriti ga u zelenu površinu. A, kada završimo višenamjenski trg u ulici Avdage Šahinagića i tu će se postojeći trotoar uz Miljacku proširiti, pa će se dio od Šeher-ćehaijine ćuprije također pretvoriti u šetalište. Na taj način građani dobijaju mnogo više prostora za šetnju uz Miljacku.” kazao je načelnik Ibrahim Hadžibajrić nakon potpisivanja.

U At mejdanu su u planu i drugi radovi u okviru sveobuhvatne revitalizacije ovog prostora kako bi se građanima u srcu grada osigurao miran kutak u prirodi, za opuštanje, šetnju i odmor.

Cijeli park bi uskoro trebao biti zasađen travom i ukrasnim grmljem, a Hadžibajrić ističe da se i prethodnih godina radilo na oživljavanju cijelog lokaliteta.

“U proteklim godinama smo uložili značajne napore u oživljavanje lokaliteta At mejdan i nastojali smo da mu vratimo izgled koji zaslužuje. Prije osam godina, zahvaljujući podršci iz prijateljskog grada Bursa, sagradili smo Bakr-babinu džamiju u At mejdanu, a prije pet godina završili smo i konzervaciju ostataka medrese, harema i džamije na tom lokalitetu i tako ovaj prostor sačuvali od zaborava,” podsjetio je Hadžibajrić.

Park At Mejdan nalazi se na lijevoj obali Miljacke, između Latinske ćuprije i Mosta Ćumurija i prostire se na površini od oko 2500 kvadratnih metara.