Image

Počinje izgradnja bloka C na objektu osnovne škole na Šipu

Sarajevo Mustafa Duraković će u utorak, 2. jula 2019. godine u 9 sati u Općini Centar (sala 33) potpisati Okvirni sporazum za izvođenje radova izgradnje druge faze objekta osnovne škole na Šipu – Blok C.

Ovaj višemilionski projekt zajedničkim sredstvima finansiraju Općina Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kako je riječ o velikoj investiciji projekt se realizira u fazama.

Okvirni sporazum, ukupne vrijednosti 2.093.197,15 konvertibilnih maraka, će biti sklopljen na period od tri godine. Sporazumom se utvrđuju uslovi za sklapanje pojedinačnih ugovora o izvođenju radova na izgradnji druge faze škole na Šipu. Riječ je o najvećoj investiciji Općine Centar u poslijeratnom periodu.