Image

Počela izgradnja podzemne garaže i sportske sale, te rekonstrukcija Doma zdravlja i zgrade Općine

Četiri velika gradilišta otvorena su ovog jutra u Starom Gradu, a ukoliko sve bude teklo po planu za šest mjeseci u ovoj općini bit će otvorena prva javna podzemna garaža, nove prostorije Doma zdravlja Stari Grad koji će biti rekonstruisan, sportska sala za OŠ“Edhem Mulabdić“, a novi izgled dobit će i zgrada Općine Stari Grad. Projekti su vrijedni preko 13 miliona konvertibilnih maraka, a finansira ih Općina Stari Grad, kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj.

„Sa ova četiri projekta općina Stari Grad postaje najveće gradilište u Kantonu Sarajevo. Ovo su projekti koji su konkretni i opipljivi i to ćete i vidjeti u narednih nekoliko mjeseci,“ izjavio je ranije općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

Izgradnja podzemne garaže i sportske sale

Radove izgradnje podzemne garaže i sportske sale izvodi firma Džekos d.o.o. koji su prethodnih dana izvodili pripreme gradilišta. U ulici Avdage Šahinagića izmješten je parking, taxi stajalište, kontejneri, demontirane klupe, a čitav prostor je ograđen. Urađeno je i izmiještanje stubova javne rasvjete, dok se u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećima vrši izmještanje podzemnih instalacija, nakon čega će uslijediti priprema gradilišne jame. Zbog radova je na snazi izmijenjeni režim saobraćaja. Na ovoj lokaciji za šest mjeseci bit će izgrađena podzemna garaža na dvije etaže, sa 155 parking mjesta i višenamjenskim nadzemnim trgom sa klupama, dječijim mobilijarom, scenom za održavanje manifestacija i drugo.

Jutros je počelo i rušenje stare i nefunkcionalne sportske sale OŠ“Edhem Mulabdić“ u ulici Konak. Demontirani su prozori, radijatori, stolarija i podovi, a predviđa se da će rušenje samog objekta i odvoz materijala trajati desetak dana. I ove radove izvodi firma Džekos d.o.o., a plan je za pet mjeseci na ovoj lokaciji sagraditi novu salu sa većom svijetlom visinom i više prirodnog osvjetljenja, te boljim rasporedom prostorija. Osim sportske dvorane, predviđeni su i prateći prostori, kabineti, učionice, svlačionice, sanitarije i prostorije za sprave. Učenici će tokom izvođenja radova časove tjelesnog odgoja održavati na vanjskom igralištu, a nova sala trebala bi biti spremna do početka sljedeće školske godine.

Dom zdravlja i zgrada Općine Stari Grad

Radove na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja Stari Grad, gdje je zbog povećanja obima zdravstvenih usluga bilo neophodno povećati kapacitet objekta, izvodi firma ITC Zenica. I na ovoj lokaciji izvedeni su pripremni radovi, a iz Doma zdravlja naglašavaju da neće biti prekida u pružanju usluga pacijentima. U toku je ograđivanje gradilišta a radovi će početi iz Bloka 1, sjevernog krila objekta. Danas je u planu postavljanje tzv „uzornog prozora“, skidanje ploča u atriju objekta, uklanjanje limova i drugo.

Sjeverno i južno krilo objekta nadogradit će se tako da se cijeli kompleks dovede u jednu ravan. Predviđena je i izgradnja lifta uz fasadu u dvorištu, a između odjeljenja planirano je postavljanje dodatnih koridora. Radit će se i sanacija podruma i krova, te zamjena stolarije, a radovi bi trebali biti gotovi za šest mjeseci.

Ista firma izvodi radove i na „utopljavanju“ zgrade Općine Stari Grad. Na zgradi će se raditi zamjena otvora, termoizolacija fasade i poda, zamjena kotla i energenata, rasvjetnih tijela i bravarije. Plato zgrade ograđen je zaštitnom ogradom, postavljeni kontejneri i koridori za prilaz zgardi, te se očekuje postavljenje skele i dovoz materijala za rtad. Kako je ranije najavljeno radovi počinju iz B objekta, sa trećeg sprata. Također, danas je u planu postavljanje tzv „uzornog prozora“, po kojem će se postavljati i ostali prozori u zgradi. Rok za završetak svih radova je šest mjeseci.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić je prilikom potpisivanja ugovora sa ovim izvođačima radova istakao da je postupak odobravanja kreditnih sredstava trajao više od pet godina, a 2018. godine konačno su završene potrebne procedure odobravanja kredita na višim nivoima vlasti i proveden javni poziv za prijavu zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova. „Procedura odobravanja kreditnih sredstava trajala je dosta dugo, ali je postupak izbora izvođača radova proveden prema procedurama kreditora, Saudijskog fonda za razvoj, što je bila olakšavajuća okolnost,“ kazao je Hadžibajrić.