Image

Planska isključenja električne energije

Općina Lokacija Vrijeme isključenja
STARI GRAD TS 10/0,4 kV MUSTAFE BAŠESKIJE 4 (1769) :
BASARINA ČIKMA, BJELINA ČIKMA, EKMIČA ČIKMA, MULA MUSTAFE BAŠESKIJE, PROTE BAKOVIĆA, SAGRDŽIJE, ULOMLJENICA
18.01.2018
08:30-10:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV ČEMERLINA (0036) :
CEMERLINA, ČEMERLINA, HRGIĆA, KEČINA ULICA, SAGRDŽIJE
18.01.2018
08:30-10:00
CENTAR TS 10/0,4 kV PANJINA KULA 1 (0549) :
BARDAKČIJE, GORNJA BREKA, HUMKA, HUSAGE ČIŠIĆA, IDRIZA AHMETOVIĆA, PANJINA KULA, SEDRENIK, SEDRENIK MALI, ŠEJH JUJE, VRBANJUŠA, ZMAJA OD BOSNE
18.01.2018
09:00-15:00
CENTAR TS 10/0,4 kV PANJINA KULA 2 (0845) :
ALEKSANDRA PUŠKINA, GRDONJ, MISOČA, NEDŽADA MUŠIĆA, PANJINA KULA
18.01.2018
09:00-15:00
HADŽICI TS 10/0,4 kV MIŠEVIĆI 4 (3145) :
GORNJI MIŠEVIĆI, MIŠEVIĆI, MIŠEVIĆI B, MIŠEVIĆI BB
18.01.2018
09:00-15:00
ILIDŽA TS 10/0,4 kV SOKOLOVIĆ KOLONIJA 1 (0145) :
AHMETA LJUBUNČIĆA, HUSEINA ĐOZE, IBRAHIMA HAFIZA RIDŽANOVIĆA, KAPETANA HAJRE MEŠIĆA, MARICE UHERKE, TRG 22.APRILA
18.01.2018
09:00-15:00
NOVI GRAD TS 10/0,4 kV ADEMA BUĆE 5 (1381) :
ADEMA BUĆA, ADEMA HUBIJARA, ADEMA I MURADIFA OMERSPAHIĆA, AHATOVIČKA, AKIFA ŠEREMETA, AMIRA KRUPALIJE, AVDE PALIĆA, BRAĆE KOVAČEVIĆ, BRANISLAVA NUŠIĆA, BREZANSKA, BULEVAR MIMAR SINANA, DJEVOJAČKA VODA, DOLJANSKA, DŽEMALA BIJEDIĆA, ENIZA COCALIĆA, ESADA PAŠALIĆA, FRANJE KLUZA, GLASINAČKA, GRADA BAKUA, GRADAČAČKA, HABIBE STOČEVIĆ, HAJRUDINA ŠABANIJE, HAMEDA HODOVIĆA, HAMIDA HODOVIĆA, HASANA SUČESKE, IZETA KARŠIĆA, KENANA DEMIROVIĆA, KODŽINA, KURTA SCHORKA, LUKAVIČKA CESTA, MIHALJEVSKA, MILANA PRELOGA, MIRZE BAKARANA, MUFTIJE DŽABIĆA, NADIRA KAHVEDŽIĆ, NERKEZA SMAILAGIĆA, NOVO PAZARSKA, NURIJE POZDERCA, NUSRETA PROHIĆA, OMERA ŠAHIĆA, OTONA ŽUPANČIĆA, PALJEVSKA, PORODICE PRAŠEVIĆ, PORODICE ŠEHIĆ, PORODICE ZIMIĆ, RADENKA ABAZOVIĆA, RAMIZ SALČIN, RANOVAČKA, SAFETA HADŽIĆA, SAFETA ZAJKE, SALKE LAGUMDŽIJE, SENAD POTURAK SENĆI, SRĐANA ALEKSIĆA, SULJE JAHIĆA, TRG DJECA DOBRINJE, TRG GRADA PRATO, TRG SOLIDARNOSTI, TUZLANSKA, VLADIMIRA PRELOGA, V.PRELOGA, VRBOVSKA, ŽELIMIR VIDOVIĆ KELI
18.01.2018
09:00-15:00
NOVI GRAD TS 10/0,4 kV OGUL PAŠE (0421) :
BOSANSKIH BANOVA, BRATUNAČKA ČIKMA, ESADA MIDŽIĆA, H.BULJUBAŠIĆA, HEKIM OGLU ALIPAŠE, HEKIM OGUL ALIPAŠE, I.LJUBIJANKIĆA, MAHMUTA BUŠATLIJE, RIFATA BURDŽEVIĆA, SAFETA ZAJKE
18.01.2018
09:00-15:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV BISTRIK POTOK (0663) :
BALIBEGOVICA, BALIBEGOVICA ČIKMA, BISTRIK, BISTRIK BASAMACI, BISTRIK DONJA ČIKMA, BISTRIK GORNJA ČIKMA, BISTRIK POTOK, BRDO DŽAMIJA, NAMIKA BURAZEROVIĆA, TALE LIČANINA, TERZIBAŠINA
18.01.2018
09:00-15:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV GOLODERICA 1 (0740) :
BALIBEGOVICA, BRDO DŽAMIJA, BRDO SOKAK, FIRDUZ BEGOVA, MUJKANOVIĆA, NADMEJDAN, TERZIBAŠINA, ZA BEGLUKOM, ŽAGRIĆI
18.01.2018
09:00-15:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV MRKOVIĆI (0223) :
DEBELJ, SELO MRKOVIĆI
18.01.2018
09:00-15:00
TRNOVO TS 10/0,4 kV TRNOVO (3029) :
KISJELICA, TRNOVO, VRBOVNIK
18.01.2018
09:00-15:00
VOGOŠCA TS 10/0,4 kV VRAPČE (1125) :
VRAPĆE
18.01.2018
09:00-15:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV LOGAVINA 2 (1215) :
LOGAVINA, MULA MUSTAFE BAŠESKIJE, TODORA ŠVRAKIĆA
18.01.2018
10:00-11:30
STARI GRAD TS 10/0,4 kV ŠTADLEROVA 2 (1768) :
JOSIPA ŠTADLERA, MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA
18.01.2018
10:00-11:30
STARI GRAD TS 10/0,4 kV BISTRIK 1 (0271) :
BAKAREVIĆA, BISTRIK, BISTRIK DŽAMIJA, BISTRIK MEDRESA, GARAPLINA, MUHAMEDA ENVERI KADIĆA
18.01.2018
11:30-13:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV BISTRIK POTOK (0663) :
BALIBEGOVICA, BALIBEGOVICA ČIKMA, BISTRIK, BISTRIK BASAMACI, BISTRIK DONJA ČIKMA, BISTRIK GORNJA ČIKMA, BISTRIK POTOK, BRDO DŽAMIJA, NAMIKA BURAZEROVIĆA, TALE LIČANINA, TERZIBAŠINA
18.01.2018
11:30-13:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV BAKAREVIĆA 2 (1624) :
BAKAREVIĆA, BISTRIK MEDRESA
18.01.2018
13:00-14:30
STARI GRAD TS 10/0,4 kV BAKAREVIĆA 3 (1092) :
BAKAREVIĆA, BISTRIK, HULUSINA
18.01.2018
13:00-14:30