Image

Planska isključenja električne energije

Općina Lokacija Vrijeme isključenja
STARI GRAD TS 10/0,4 kV DOLOVI (1787) :
DOLOVI, IZA GAJA, IZA GAJA ČIKMA, JARČEDOLI, LOGAVINA, MALA ČOLINA KAPA, NALINA, PAJE MALTA, POGLEDINE, SULEJMANA ZOLJA
12.01.2018
08:00-17:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV MAHMUTOVAC (1658) :
IZA BAŠĆA, IZA GAJA ČIKMA, KAMENICA, KAMENICA POTOK, MAHMUTOVAC, NEVJESTINA, PAJE, PAJE ČIKMA, PAJE MALTA, PAJE SOKAK, SULEJMANA ZOLJA
12.01.2018
08:00-17:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV MUJEZINOVIĆA (0703) :
ČELJIGOVIĆI, HRVATIN, MAGUDA, MEHMEDA MUJEZINOVIĆA, MUJE HRNJICE, TIMURHANOVA
12.01.2018
08:00-17:00
CENTAR TS 10/0,4 kV KRANJĆEVIĆEVA 2 (1656) :
ALIPAŠINA, GORUŠA, KRANJČEVIĆEVA, MARŠALA TITA, ODOBAŠINA, TEPEBAŠINA
12.01.2018
08:30-16:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV KREŠEVLJAKOVIĆA 2 (0059) :
GRLICA, HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA, SAVE SKARIĆA
12.01.2018
08:30-16:00
STARI GRAD TS 10/0,4 kV MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 1 (0386) :
FERHADIJA, FRA GRGE MARTIĆA, ISPOD BUDAKOVIĆA, MULA MUSTAFE BAŠESKIJE, TRG FRA GRGE MARTIĆA
12.01.2018
09:00-10:00
HADŽICI TS 10/0,4 kV RAMIĆI (1620) :
BEGANOVI, GRUDE, GRUDE BB, RAMIĆI, RESNIK, RESNIK BB, RESNIK BB PAZARIĆ, RESNIK BB PAZARIĆ BB
12.01.2018
09:00-14:00
HADŽICI TS 10/0,4 kV ŠINICI (RAMIĆI 2) (3265) :
RAMIĆI
12.01.2018
09:00-14:00
HADŽICI TS 10/0,4 kV STADION 2 (1421) 12.01.2018
09:00-15:00
ILIJAŠ TS 10/0,4 kV PODLIPNIK (1939) :
MISOČA
12.01.2018
10:00-14:00
ILIJAŠ TS 10/0,4 kV RAKOVA NOGA (1897) :
RAKOVA NOGA
12.01.2018
10:00-14:00