Image

PFBIH o prijedlogu zakona o pravima demobilisanih boraca

Danas će se u Sarajevu održati vanredno zasjedanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem će se razmatrati predložen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Federalna vlada uputila je po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca, kojim je, između ostalog, propisan novčani mjesečni borački dodatak.

Osim boračkog dodatka, predloženim zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, propisano je ostvarivanje ukupno 15 prava među kojima su i pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje. Za sprovođenje tog zakona, ukoliko ga odobre oba doma Parlamenta FBiH, biće potrebno 14.000.000 BAM.