Image

Općina Stari Grad uvela aplikaciju kojom građani ocjenjuju rad službi

Općina Stari Grad uvela je aplikaciju putem koje građani mogu ocijeniti rad službi u ovoj općini, a na osnovu koje će se mjeriti zadovoljstvo korisnika usluga. Građani od danas mogu ocijeniti kvalitet pruženih usluga u službama sa urbanizam, investicije i komunalne poslove, inspekcijske poslove i u šalter-sali. Ocjenjuje se rad i odnos uposlenika službe, dostupnost informacija i vrijeme rješavanja predmeta.

Korištenje aplikacije i ocjenjivanje može se izvršiti anonimno, ali ukoliko korisnik aplikacije želi povratnu informaciju obavezno je ostavljanje kontakt podataka. Ocjenjivanje pružene usluge vrši se davanjem određenog broja 'zvjezdica' , od 1 do 5, a potom svaki korisnik ima mogućnost ostavljanja konkretnog komentara dužine do 160 alfanumeričkih znakova.

Prema riječima općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, ovakva komunikacija sa građanima važna je kako bi se identifikovale sve prednosti i nedostaci u radu službi i usluga koje se pružaju građanima. „Nadam se da će građani koristiti ovu aplikaciju i dati nam povratnu informaciju o tome kako oni vide rad naših službi. Da bismo poboljšali naš rad i pružili građanima kvalitetnu uslugu moramo znati šta im odgovara, a šta smeta i raditi na poboljšanjima. Mjerenje zadovoljstva korisnika obaveza je koju nam nameće ISO međunarodni standard poslovanja i smatram da ćemo ovakvim otvorenim pristupom i komunikacijom doći do najboljih rješenja,“ kazao je Hadžibajrić.

Ocjenu mogu ostaviti pravna i fizička lica, u zavisnosti od usluge koja im je pružena. Ocjenjivanje rada općinskih službi vrši se online, a aplikacija je dostupna na općinskoj web stranici www.starigrad.ba.