Image

Općina Stari Grad poziva zainteresovane subjekte da se uključe u kreiranje odluke o zakupu stanova za mlade u Starom Gradu

Općinsko vijeće Stari Grad utvrdilo je na svojoj 35.sjednici nacrt Odluke o zakupu stanova osobama starosti do 30 godina iz ove općine. 

Nacrtom odluke je predviđeno da se mladim ljudima starosti do 30 godina omogući zakup stana čiji je vlasnik Općina Stari Grad. Ovo će pravo moći ostvariti mladi u bračnim zajednicama koji nemaju riješeno stambeno pitanje, žive kao podstanari i nisu dosad rješavali stambeno pitanje putem Općine Stari Grad. Uslov je i da imaju evidentirano prebivalište na području ove općine najmanje pet godina kontinuirano. Općina će dodjeljivati stanove nad kojima ima vlasništvo ili pravo raspolaganja, a u slučaju da ih je potrebno renovirati, te troškove će snositi zakupci, no sredstva uložena u adaptaciju kompenzirat će im se kroz zakupninu. Stanovi će se davati u zakup u maksimalnom trajanju od deset godina. 

S obzirom da se radi o nacrtu odluke, danas počinje javna rasprava koja će trajati 15 dana, a svojim prijedlozima i sugestijama na kreiranje prijedloga ove odluke mogu se uključiti Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, općinski načelnik i službe Općine Stari Grad Sarajevo, savjeti mjesnih zajednica i građani. 

Prijedlozi i sugestije za javnu raspravu mogu se dostaviti u pisanoj formi u Službu za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, svakim radnim danom od 07,30 do 16,00 sati.

Namjera je da se na ovaj način pomogne mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja, ali i pruži šansa da ostanu u BiH, odnosno općini Stari Grad Sarajevo.

Nacrt Odluke o zakupu stanova Općine Stari Grad osobama starosti do 30 godina može se pogledati na www.starigrad.ba/javne rasprave.