Image

Općina Centar podržala projekt „Finansijska pismenost“

Zahvaljujući podršci Općine Centar, Udruženje mladih „Pragma“ realizira edukativni projekt pod nazivom „Finansijska pismenost“.

Prema izvještaju Svjetske banke o finansijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini finansijsko znanje građana BiH je na dosta niskom nivou što se manifestuje kroz niz ozbiljnih problema u svakodnevnom životu građana. Posebno osjetljiva kategorija su mladi ljudi koji tek ulaze u svijet finansija, odnosno, tek počinju koristiti usluge komercijalnih banaka i uključivati se u vođenje ličnog ili kućnog budžeta.

Udruženje mladih Pragma prepoznalo je značaj obrazovanja mladih o finansijama, te uz podršku općine Centar organizira radionice na temu finansijske pismenosti za mlade iz različitih srednjih škola sa područja općine Centar.

-Sudeći prema ocjenama koje su nam dali učesnici, radionice na temu finansijske pismenosti su najbolje radionice koje smo ikada organizovali. Učesnici su imali puno pitanja, od onih bazičnih vezanih za korištenje proizvoda i usluga banaka do pitanja vezanih za kućni budžet. Vjerujemo da su učesnici naučili praktične stvari koje će im uskoro trebati u svakodnevnom životu, kazala je Sabina Hadžihalilović iz Udruženja „Pragma“.

Edukacije su usmjerene na pojašnjenje prava i obaveza koje proizilaze iz odnosa mladih kao fizičkih lica sa bankama gdje se u teoretskom dijelu pojašnjavaju proizvodi i usluge banke: tekući račun, debitna kartica, kredit, kreditna kartica, štednja, elektronske usluge (e-bankarstvo i mobilno bankarstvo) sa posebnim naglaskom na postojeće ponude banaka prema mladima.

U praktičnom dijelu mladi imaju priliku da popunjavaju uplatnice, koriste demo verzije elektronskih usluga, kao i da isprobaju online plaćanje. Također, kroz cijelu edukaciju se provlače pitanja odnosa prosječnih prihoda i troškova kako bi mladi stekli realniju sliku o vrijednosti novca.

Drugi dio edukacije usmjeren je na pojašnjenje prava i obaveza koje proizilaze iz odnosa pravnog subjekta sa bankom i nadležnim institucijama. Naglasak je na finansijsko-pravnim aspektima pravnog subjekta sa posebnim osvrtom na nevladine organizacije zbog činjenice da su neki od učesnika uključeni u rad nevladinih organizacija, te je stoga jako važno da poznaju finansijsku stranu poslovanja nevladine organizacije.

Kako bi se postigao visok stepen motivacije za učešćem, pogotovo u grupi mladih koji su donekle prezasićeni edukacijama, u sklopu predavanja provode se i aktivnosti usmjerene na izgradnju tima s obzirom da je svakako dobrodošla saradnja među mladim predstavnicima različitih škola i organizacija sa područja općine Centar što je jedan od specifičnih ciljeva projekta i dodatni benefit projekta. Kako bi učenje o ovoj ozbiljnoj temi ipak bilo i zabavno, radionice se održavaju u Fondaciji Zemlja prijateljstva i mira poznatoj po svojoj školi jahanja. Učesnici u pauzama imaju priliku jahati konje što ovu edukaciju čini dodatno zanimljivom mladim ljudima.

Općina Centar je u okviru podrške realizaciji projekata nevladinih organizacija iz svog budžeta za projekt „Finansijska pismenost“ izdvojila 5.479 KM.