Image

Općina Centar plaća užine za 489 đaka

Kao i prethodnih godina, osim učenika 11 osnovnih škola sa područja ove lokalne zajednice, besplatne đačke užine imaju i djeca iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju djece i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“. Za tu namjenu u općinskom budžetu za 2018. godinu izdvojeno je 85.000 maraka.

Za nabavku užina za 489 učenika za maj 2018. godine Općina Centar je izdvojila 7.795 KM dobavljačima koji dostavljaju užine školskim ustanovama.

Službi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar škole dostavljaju spiskove sa imenima učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koji ostvaruju pravo na dodatak na djecu koji je i jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na besplatnu užinu, na osnovu čega pomenuta služba provjerava stanje na terenu i donosi odluku o ispunjavanju prava na ovaj vid pomoći. Za jedno dijete mjesečno se izdvaja po 16 KM za užinu i to devet mjeseci u godini, s obzirom na to da se nabavka užina ne vrši za vrijeme raspusta.

Prema utvrđenim kriterijima, najviše djece koja primaju besplatnu užinu pohađa Osnovnu školu „Nafija Sarajlić“ (123), zatim OŠ „Alija Nametak“ (72), JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju djece (55), „Hasan Kaimija“ (49), „Hasan Kikić“ (36), „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ (33), „Musa Ćazim Ćatić“ (30), „Vladislav Skarić“ (24), „Silvije Strahimir Kranjčević" (23), Osnovna škola Katoličkog školskog centra (20), „Isak Samokovlija“ (15), „Safvet-beg Bašagić“ (5), te iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ besplatnu užinu imaju četiri učenika koji stanuju na području općine Centar.