Image

Općina Centar finansijski podržala projekt „Integracija u društvo kroz plivanje“

Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar, Udruženje plivački klub „SPID“ realizira projekt pod nazivom „Integracija u društvo kroz plivanje“. Primarni cilj kluba je rad na rehabilitaciji i resocijalizaciji osoba sa invaliditetom u društvo i zajednicu, te doprinos inkluziji kroz plivanje i vodene sportove.

Zbog specifičnog stanja i karakteristika, osobe sa invaliditetom se ne mogu uključiti u određene neformalne sadržaje kao što su sportski klubovi, škole stranih jezika, informatike i slično. Osim što ne postoje prilagodljivi programi, također niti socijalni status porodica ne omogućava njihovo uključivanje jer se navedene aktivnosti plaćaju. Zbog svega toga su poteškoće koje imaju djeca sa invaliditetom vrlo često kasno dijagnosticirane, kada već postane prekasno za tretman, tako da ostaju doživotno.

Da bi bili socijalno uključeni, sačuvali i unaprijedili svoja stečena znanja i vještine, neophodno je da organizovano i kvalitetno provode slobodno vrijeme i usvajaju nove vještine i znanja.

Kroz projekt „Integracija u društvo kroz plivanje“ ovoj ranjivoj kategoriji stanovništva se omogućava normalan razvoj i intergracija u društvo. Udruženje plivački klub „Spid“ je prvi i jedini plivački klub koji provodi posebne programe škole plivanja za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Korist bavljenja sportom za osobe sa invaliditetom, osim tjelesnog, podrazumijeva i psihičko zdravlje, uključuje kognitivni, društveni, afektivni i moralni razvoj djece.

Cilj projekta je stvoriti uslove kako bi život osoba sa invaliditetom bio što kvalitetniji, tačnije kako bi bili ravnopravni sa svim ostalim građanima i integrisani u društveni život zajednice u kojoj žive.  

Predsjednik Udruženja plivački klub „SPID“ Amel Kapo se zahvalio Općini Centar i načelniku dr. Nedžadu Ajnadžiću što su prepoznali značaj ovog projekta, te izrazio nadu da će saradnja biti nastavljena i u budućnosti.

-Realizacija projekta traje šest mjeseci, od čega su četiri mjeseca planirana za kontinuirane škole plivanja za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Projektom je predviđeno održavanje 100 treninga plivanja za 20 osoba sa područja općine Centar koja je finansirala ovaj projekat. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obilježava u decembru, planiramo organizaciju Trećeg klupskog takmičenja pod nazivom „U vodi smo svi jednaki“. Na takmičenju će učestvovati više od stotinu plivača, a važno je naglasiti da se osobe sa invaliditetom i tipične osobe takmiče zajedno što predstavlja najveće  inkluzivno takmičenje u Bosni i Hercegovini, istakao je Kapo.

Općina Centar je u okviru podrške realizaciji projekta nevladinih organizacija iz svog budžeta za projekt „Integracija u društvo kroz plivanje“ izdvojila 12.545 KM.