Image

Okončani radovi na sanaciji oštećenja saobraćajnica na Kromolju

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su krajem ovog mjeseca okončali radova na sanaciji oštećenja na asfaltnom kolovozu u ulicama Kromolj, Slatina, Poljine i Gornja Slatina. Navedeni radovi su izvedeni na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji oštećenja na asfaltnom kolovozu u pomenutim ulicama, kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Grakop“ Senad Sejdić. Vrijednost ovog projekta iznosi 124.850 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar u ovogodišnjem budžetu. - Uklonili smo oštećeni asfalt, te postavili novi tampon i asfaltirali pomenute dionice. Radove smo počeli 7. septembra, a završili 21. oktobra ove godine, objasnio je Nermin Čilaš, šef gradilišta građevinske firme Grakop koja je angažovana kao izvođač radova. Navedena firma je na osnovu potpisanog ugovora tokom izvođenja radova postavila 2.400 metara kvadratnih novog asfalta na pomenute četiri saobraćajnice.