Image

Okončani radovi na asfaltiranju puta na Nahorevskim brdima

Radnici građevinske firme „Bosman“ su u planiranom roku okončali radove na uređenju i asfaltiranju saobraćajnice na Nahorevskim brdima. Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila iz svog budžeta 167.000 KM, dok je za nadzor bila zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, a glavni projekat je uradila firma „Saraj inženjering“ iz Sarajeva.

Tokom dana je općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima obišao ovu lokaciju na kojoj se vrše posljednji radovi.

-Dijelim veliko zadovoljstvo sa našim sugrađanima nakon ovako dobro obavljenog posla asfaltiranjem jednog kilometra saobraćajnice na Nahorevskim brdima. Ispunili smo naše obećanje i imamo viziju kako nastaviti daljnju realizaciju unapređenja infrastrukturne mreže. U drugoj fazi ovog projekta planiramo također nastaviti asfaltiranje ove saobraćajnice u dužini od jedan kilometar, gdje će 700 metara novog asfalta biti postavljeno na relaciji prema gradu, a ostatak prema novom rezervoaru.  Ove radove ćemo započeti u aprilu naredne godine. Također, kada pronađemo odgovarajuću lokaciju namjeravamo ovdje graditi novo ciciban igralište za djecu, jer želimo ovdje napraviti moderno naselje, objasnio je Ajnadžić koji je dodao da je u planu gradnja još jednog rezervoara za vodu i novog distributivnog cjevovoda dužine 4.700 metara, a projekat će biti započet najdalje za petnaest dana.

U ime Općinskog vijeća Centar prisutnima se obratila predsjedavajuća Karolina Karačić.

- Ovaj kapitalni projekat i slični koje smo realizovali radimo kako bi naši sugrađani bili zadovoljniji, ali i kako bismo ove divne predjele naše općine razvijali i unaprijedili. Općinsko vijeće Centar će nastaviti podržavati načelnika Ajnadžića u realizaciji ovakvih i sličnih projekata, kazala je Karačić.

Munib Pandžić, stanovnik Nahorevskih brda se zahvalio općinskom načelniku i Općinskom vijeću Centar na urađenom poslu.

–Sada imamo asfaltiran prilaz našim stambenim objekata i ovo je jedan u nizu projekata kojeg je općinska administracija realizovala tokom proteklog perioda. Prvo nam je izgrađena nova vodovodna mreža čime nam je riješen veliki životni problem, a sada smo dobili i novoasfaltiranu saobraćajnicu. Moram spomenuti i završene sanacije klizišta, koje je finansirala Općina Centar, čime su spašene porodične kuće. U posljednje vrijeme puno se uradilo posla na ovom mjesnom području, istakao je Pandžić.

U ovoj fazi rekonstrukcije i sanacije saobraćajnice urađena je sanacija kompletnog kolovoza i asfaltiranje, napravljena su dva proširenja saobraćajnice na mjestima gdje je za to postojala mogućnost, ugrađeno je oko 500 metara ivičnjaka, izvršena sanacija postojećih i ugradnja novih šahtova. Dužina kompletne dionice iznosi oko 1.000 metara.

Današnjem obilasku pomenute lokacije također su prisustvovali predstavnici općinskih službi, Savjeta Mjesne zajednice „Nahorevo“, kao i vijećnik Ahmed Gerin.

Načelnik Ajnadžić je najavio i početak četvrte faze gasifikacije Nahorevskih brda, te da će uskoro započeti kontrole neplatiša na novoj vodovodnoj mreži koji će, ukoliko ne izmire račune, biti isključeni sa sistema napajanja koji je izgrađen za naselja Muharemovići, Nahorevo i Selja.