Image

Odrasli u BiH dosta uče iz medija, a malo kroz posjete muzejima i bibliotekama

Skoro 75 posto odraslih građana Bosne i Hercegovine učestvuje u procesu cjeloživotnog učenja kroz informalno učenje, pokazala je Anketa o obrazovanju odraslih u BiH koju je prošle godine prvi put provela Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskih zavodima.

U formalnom obrazovanju učestvovalo je 2,2 posto ispitanika, a u neformalnom 6,9 posto. 

Od 74,7 posto ispitanika koji su učestvovali u informalnom učenju, najviše su učili uz pomoć televizije, radija ili videa (68 posto), a najmanje pri obilascima muzeja te historijskih, prirodnih ili industrijskih područja u pratnji vodiča (6,9 posto) i pri posjetama centrima za učenje, uključujući biblioteke (7,1 posto).
 

Informalno učenje je sticanje znanja kroz svakodnevne aktivnosti, odnosno oblik učenja koje je namjerno ili svjesno, ali ne i institucionalizovano. Informalno učenje uključuje aktivnosti učenja koje se događaju u porodici, na radnom mjestu, u lokalnoj zajednici i u svakodnevnom životu. Razlikuje se od nenamjernog ili učenja putem iskustva po tome što kod osobe postoji namjera da nešto nauči.