Image

Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar o novom Statutu Općine

U utorak, 11. decembra 2018. godine održana je 3. vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar, a na dnevnom redu je bio Prijedlog statuta Općine Centar. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Na početku sjednice su Ena Maglić (Naša stranka) i Feđa Isović (SDP), kojima je Centralna izborna komisija BiH dodijelila mandat vijećnika u Općinskom vijeću Centar, dali svečanu izjavu o preuzimanju ove dužnosti.

I na ovoj sjednici upućen je veliki broj amandmana pa je usvojen zaključak da Komisija za Statut i propise razmotri sve amandmane i pripremi prijedlog za januarsku sjednicu Općinskog vijeća Centar.

Izradi novog Statuta se pristupilo s obzirom na činjenicu da je važeći Statut donesen još 2004. godine a od tada je došlo do izmjena većeg broja zakona i propisa, pa je stoga bilo neophodno usklađivanje odredaba Statuta sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, kao i sa drugim važećim zakonima i propisima.

Podsjećamo da je Općinsko vijeće Centar na 25. redovnoj sjednici, održanoj 31. maja 2018. godine, utvrdilo Nacrt statuta Općine Centar i dokument uputilo u jednomjesečnu javnu raspravu.

Po okončanju javne rasprave Komisija za Statut i propise je pripremila tekst Prijedloga statuta Općine Centar koji je razmatran na 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26. oktobra 2018. godine. Nakon rasprave o Prijedlogu statuta općinski vijećnici su na 29. sjednici potrebnom većinom glasova podržali predložene amandmane. Glasajući zatim o cjelovitom tekstu Prijedloga statuta, u kome su sadržani i usvojeni amandmani, ovaj dokument nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika Općinskog vijeća Centar.