Image

Odjeljenje za cestovne pojase i javne površine nastavilo sa brojnim poslovima

Odjeljenje za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina – „Putarska služba“, koje djeluje pri Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad i protekle sedmice obavljali su poslove čišćenja i uređenja više lokaliteta širom općine, ali i druge zadatke.

„Nakon puna četiri dana završili smo farbanje velike zaštitne ograde u ulici Zmajevac, dužine skoro 50 metara, a uradili smo isti posao i kod Mjesne zajednice Vratnik na ogradi dužine oko 15 metara. Radilo se o oštećenim i zahrđanim ogradama, koje su sad u potpunosti uređene i sanirane“, kazali su nam u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove. Nastavljeno je čišćenja i košenja rastinja vrlo duge saobraćajnice Zmajevac. Radilo se čišćenje i na lokalitetu Barice, te ulicama Streljačka, Mihrivode i Safvet-bega Bašagića kod Mjesne zajednice Medrese.

Izvršeno je potkresivanje stabla u ulicama Hercina i Nekresijina, saniranje rupe u ulici Nadmejdan, te popravljanje table na šetalištu hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića. I ove sedmice u planu su radovi na više lokaliteta u Starom Gradu.