Image

Od naredne školske godine pokrenuti određene neophodne strateške aktivnosti na poboljšanju srednjeg stručnog obrazovanja

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Privredne komore KS održan je Okrugli sto “Poduzetništvo i škola – od ideje do realizacije”. Ovaj sto realiziran je kao jedna od aktivnosti u okviru Projekta „Learning by Doing“ – “Učenje kroz rad” koji finansira Evropska unija putem IPA fondova.

Imajući u vidu perspektive budućeg ulaska Bosne i Hercegovine u EU, ovaj događaj je imao za cilj potaknuti tvorce obrazovnih politika, kao i poslodavce da usklade svoje strateške razvoje za poduzetničku kompetenciju i stručno obrazovanje, a u pravcu promovisanja dualnog obrazovanja i povezivanja realnih potreba rada sa upisnom politikom u školama.

Raspravljalo se o problemima i mogućnostima za napredak kada su u pitanju stručne i poduzetničke kompetencije učenika-budućih radnika, kao i mogućnosti implementacije dualnog obrazovanja u svjetlu dosadašnjih dobrih praksi.

Važno je napomenuti da su se i učenici završnih razreda, koji su još za vrijeme svog srednjoškolskog obrazovanja, prepoznati od strane poslodavaca, osigurali svoje mjesto na tržištu rada, obratili budućim srednjoškolcima i poslali snažnu poruku o važnosti učenja zasnovanog na radu odnosno povezivanju teorije sa praksom, o čemu su, uostalom, govorili i svi ostali učesnici ovog skupa.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Privredne komore KS, Općine Hadžići, učenici i nastavni kadar osnovnih i srednjih škola iz ove općine, kao i direktori i predstavnici uspješnih firmi, koji su ukazali na važnost saradnje sa obrazovnim institucijama, a koji već dugi niz godina u svojim firmama realiziraju dio praktične nastave za učenike.

“Zakon kojim se reguliše ova oblast, trenutno je u pripremi, a potrebno je i pokrenuti određene neophodne strateške aktivnosti na poboljšanju srednjeg stručnog obrazovanja već od sljedeće školske godine”, poručio je ministar Kazazović.

Na kraju se prisutnima obratio direktor SC Hadžići Selver Ejubović, koji je predstavio dosadašnje rezultate koje ova škola postigla u ovoj oblasti, kao i planove za narednu godinu, te pozvao učenike, roditelje i poslodavce na saradnju u budućoj implementaciji dualnog sistema obrazovanja.

Učesnici skupa su se složili da potreba za podučavanjem poduzetništva u odgojno-obrazovnim ustanovama, s ciljem odgovarajuće pripreme djece i mladih za život i profesionalni razvoj u današnjim, te budućim društvenim i tržnišnim uvjetima, više nije upitna. Preostaje naći najbolje odgovore na pitanja kada i na koji način odgajati i obrazovati učenike u srednjim školama, te kako oblikovati odgovarajuće, poduzetnički orijentirane programe i postići da stručni, programski, organizacijski i materijalni resursi naših škola ostvaruju željene ishode, a sve u svrhu prilagodbe stalnim promjenama na tržištu rada uslijed globalne konkurencije.

Općina Hadžići, JU „Srednjoškolski centar Hadžići“ i uspješni poslodavci koji djeluju i rade u ovoj općini, pružili su punu podršku realizaciji okruglog stola kroz pripremu i aktivno učešće svojih predstavnika.

Inače, prisutnima su se pored navedenih, obratili pomoćnica ministra Azemina Njuhović, direktorica Centra za edukaciju Privredne komore Kantona Sarajevo Lejla Halkić,predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Senad Kovačević, direktor hotela Hills i Hollywood Eduard Kapetanović, menadžer Hotel GastrolD Elvir Toholj , direktor JKP Komunalac Hadžići Nusret Kaleta, menadžerica Akova Impex Emina Džafić, te menadžer na polju razvoja turističkih potencijala Tarik Bandić.