Image

Vanredno očitanje vodomjera u zoni Mojmilo - Dobrinja

U okviru realizacije Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat), u subotu 13.01.2018. godine, Služba naplate i obračuna utroška vode – Odjel očitanja KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo izvršit će vanredno očitanje vodomjera u zoni Rezervoara Mojmilo – Dobrinja.

U ovim aktivnostima angažovano je 26 očitača, koji imaju zadatak da očitaju oko 2400 glavnih vodomjera u slijedećim ulicama:

Adija Mulabegovića, Akifa Šeremeta, Aleja Bosne Srebrene, Andreja Andrejevića, Ante Babića, Avde Ćuka, Aziza Sokolića, Braće Mulić, Branilaca Dobrinje, Branislava Nušića, Branka Mikulića, Bulevar branilaca Dobrinje, Bulevar Meše Selimovića, Bulevar Minar Sinana, Dobrinjske bolnice, Džemala Bijedića, Emila Zole, Eniza Cocalića, Esada Pašalića, Franca Prešerna, Grada Bakua, Grada Kalgarija, Habibe Stočević, Hajrudina Šabanije, Hakije Turajlića, Hamdije Kapidžića, Hasana Sućeske, Janka Jolovića, Kasima Prohića, Kunovska, Kurta Schorka, Lava Tolstoja, Luja Paste, Lukavička cesta, Mahmuta Bušatlije, Marina Držića, Midhata Begića, Mustafe Kamerića, Mustafe Latifića, Nadežde Petrović, Nedžarići, Nurije Pozderca, Omera Dolovčića, Omera Hajama, Omladinskih radnih brigada, Oslobodilaca Sarajeva, Paromlinska, Ramiza Salčina, Rejhana Demirdžića, Reufa Muhića, Rudija Alvadža, Rudija Čajavca, Rudolfa Rude Tomića, Salke Lagumdžije, Salke Nezečića, Sarajevskih ilegalaca, Senada Mandića Dende, Senada Poturka Senčija, Stup, Stupsko brdo, Sulejmana Filipovića, Šefika Dorića, Šukrije Pandže, Teheranski trg, Trg djece Dobrinje, Trg Grada Prato, Trg Sarajevske olimpijade, Trg Zlatnih ljiljana, Vahide Maglajlić, Vase Butozana, Vladimira Nazora, Voje Dimitrijevića, Vojničko polje – tržni centar, X transverzala, Želimira Vidovića Kelija.