Image

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE USLUGA JU“SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“SARAJEVO

Sva redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih, koja su trebala da budu u mjesecu martu i aprilu, pomjeraju se do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba.

Osobe kojima je prestao radni odnos, mogu izvršti prijavu na evidenciju nezaposlenih putem e maila općinskog biroa prema mjestu prebivališta  i putem pošte na adresu: Đoke Mazalića br. 3, sa naznakom PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH. 

Potrebna dokumentacija za prijavu je:

  • lična karta;

  •  dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);

  •  dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rjesenje).

Obavezno je u prijavi napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu dokumentacije.

U skladu sa okolnostima uzrokovanim novonastalom situacijom, o daljim promjenama u radu ustanove svoje korisnike i javnost ćemo redovno informisati.