Image

Novoizgrađena bečka bolnica najmodernija u Evropi

Novoizgrađena bečka bolnica u sjevernom dijelu grada "Krankenhaus Nord" jedna je od najmodernijih bolnica u Evropi, a svoje prve pacijente primit će u junu 2019. godine.

U njoj će sve digitalizirane inovacije biti ujedinjene u jedan koncept. Svi procesi u ovoj bolnici počevši od grijanja, hlađenja, sigurnosnog sistema, ali i dostave uzoraka i nalaza bit će gotovo u potpunosti digitalizirani. Cilj je stvaranje bolnice bez papira.

"Kroz visok stepen digitalizacije procesi i tokovi će vidno biti ubrzani. Za pacijente to znači kraće vrijeme čekanja, više udobnosti i naravno više sigurnosti", rekao je Peter Hacker, gradski vijećnik za zdravstvo.

Preko 3.000 medicinskih uređaja bit će uvezano, a medicinsko osoblje će u svakom trenutku imati uvid u sve nalaze pacijenata. Sa ukupno 900 WLAN mreža svi uposlenici i pacijenti će imati pristup internetu, a sa više od 24.000 informaciono-komunikacionih priključaka bit će omogućena razmjena podataka između 2.500 računara, monitora i radnih stanica za kliničke nalaze.

Operativni su zahvati svi popraćeni velikim brojem monitora. Novi video sistem će u bečkoj bolnici ubuduće na jednom monitoru obuhvatiti i prikazivati sve promatrane vitalne funkcije, a pojedinačni rezultati praćenja moći će biti prikazani i samostalno.

Svi podaci o pacijentima također će biti pohranjeni u elektroničkom obliku. Medicinska dokumentacija nastala tokom boravka u bolnici direktno će se pohranjivati i digitalni karton pacijenta, kako bi bila na raspolaganju tokom ponovnog posjeta bolnici.

Svaki će bolnički krevet biti opremljen pomičnim ekranom s pristupom internetu, radiju, televiziji i igricama.

Bolnica posjeduje i potpuno automatizirani podzemni transportni sistem koji će sve odjele bolnice zbrinuti vešom, hranom i lijekovima. 40 robotiziranih vozila kojima se upravlja na daljinu obavljat će od sredine 2019. godine oko 500 vožnji dnevno.

Već postojeći sistem cijevne pošte uobičajen za mnoge bolnice, kojim su se u prošlosti dostavljali nalazi i rendgenske slike, preuzet je i novoj bečkoj bolnici, no u njoj će se cijevna pošta koristiti za slanje uzoraka i lijekova. Kapacitet novog sistema iznosi 100 kapsula s 400 uzoraka u sat vremena.