Image

Novi automati za kafu u Beču služe za vraćanje papirnih čaša za kafu

Novi koncept automata u svrhu zaštite okoliša

Sredinom januara iduće godine u glavnom gradu Austrije započinje pilot-projekat preduzeća „Cup Solutions“ i Grada Beča. Projekt ima za cilj smanjenje upotrebe jednokratnih papirnih čaša za kafu za ponijeti te očuvanje okoliša.

U ugostiteljskim objektima koji nude kafu za ponijeti ubuduće će se za višekratnu čašu platiti kaucija od 1 eura. Nakon ispijanja kafe čaša će se vratiti u neki drugi partnerski ugostiteljski objekat ili u automate koji će putem aplikacije ili u obliku bona vršiti povrat kaucije. Ovi automati će biti postavljeni širem prvog okruga, u metro stanicama i na javnim površinama.

Jednokratne čaše za kafu se obično koriste svega 15 minuta nakon čega bivaju bačene u smeće.

„Radujem se ovom pilot-projektu u sklopu kojeg bi već u prvoj godini milion čaša manje završilo u smeću. Time smanjujemo štetan uticaj na okoliš i štedimo resurse bez ograničavanja konzumenta koji će na jednostavan način moći vratiti čašu“, izjavila je bečka ministrica za očuvanje okoliša Ulli Sima.

Firma „Cup Solutions“ koja preuzima čaše iz automata, prečišćava ih i vraća partnerskim objektima na dalju prodaju. U novi sistem reciklaže uloženo je 350 hiljada eura. Pomoću ovog sistema već se u prvoj godini očekuje ušteda od milion čaša.

Prema nekim procjenama oko 84 miliona jednokratnih čaša za kafu na godišnjem nivou završi na otpadu u Beču. Uvođenjem višekratnih čaša koje će se moći koristiti i do 500 puta, bi se u jednoj godini spasilo 1300 smreka i uštedilo energije koju u godinu dana potroši 2500 domaćinstava. Kada bi se ušteđena energija mogla pretočiti u električni autobus, njime bi 30 ljudi 150 puta moglo obići zemaljsku kuglu.

Direktor preduzeća „CUP SOLUTIONS“ koje je partner Gradu Beču napomenuo je kako se već mnogo poznatih pekara i ugostiteljskih objekata priključilo projektu te kako sistem povrata mora biti jednako praktičan kako za kupce tako i za prodavače.

Slični projekti su već započeti u Grazu, Berlinu, Hamburgu i drugim evropskim gradovima. U Minhenu je ovaj sistem reciklaže doživio veliki uspjeh i proširio se na više od 200 objekata.  

Za sada su automati u Beču postavljeni u blizini metro stanica Schwedenplatz, Landstraße i Neubaugasse kao i u Muzejskom kvartu i u blizini Univerziteta.