Image

Naredne sedmice počinje asfaltiranje saobraćajnice u Ulici Sutjeska

Potpisanim ugovorom izvođač ima obavezu da okonča radove u roku od 45 dana, od dana uvođenja u posao, sa garancijom kvaliteta izvedenih radova i ugrađenog materijala u roku od tri godine.

Glavni projekat za sanaciju ove ulice ukupne dužine 145 metara koja je smještena između Alipašine i Koševo je uradilo Javno preduzeće „Zenica“.

Predviđeno je kompletno uklanjanje asfalta duž saobraćajnice širine šest metara, kao i trotoara i ivičnjaka. Odvodnja površinskih voda, koje su jedan od glavnih uzročnika oštećenja asfaltne strukture, će biti riješeno priključenjem novih slivnika na postojeću kanalizaciju, te ugradnjom tri nova reviziona okna.

Prije asfaltiranja će biti urađena nivelacija šahtova i šibera za vodu. Početak radova na uređenju saobraćajnice i trotoara u Ulici Sutjeska planiran je za narednu sedmicu.