Image

Nagrađene najbolje mjesne zajednice i savjeti MZ Općine Centar

U prostorijama Općine Centar u petak, 19. jula 2019. godine upriličena je dodjela priznanja za najbolju mjesnu zajednicu i najbolji savjet mjesne zajednice Općine Centar Sarajevo.

Na prijedlog Komisije za mjesne zajednice i saradnju s općinama i gradovima Općinsko vijeće Centar je na 39. redovnoj sjednici, održanoj 27. juna 2019. godine, donijelo Odluku o izboru najbolje mjesne zajednice i savjeta MZ. Za tri najbolje mjesne zajednice na području Centra proglašene su ''Trg oslobođenja-Centar'', ''Bardakčije'' i ''Hrastovi-Mrkovići'' kojima su dodijeljene plakete za najbolju mjesnu zajednicu i novčane nagrade u iznosima 3.000, 2.000 i 1.000 KM.

Za tri najbolja savjeta mjesnih zajednica izabrani su savjeti MZ ''Koševo II'', ''Pionirska dolina'' i ''Soukbunar'' koji su dobili zahvalnice za najbolji savjet mjesne zajednice, kao i novčane nagrade u iznosima 1.000, 700 i 500 konvertibilnih maraka.

Prilikom odabira najboljih mjesnih zajednica i savjeta MZ vrednovano je aktivno učešće u rješavanju potreba građana u raznim oblastima kao što su komunalna infrastruktura, socijalna i zdravstvena zaštita, ekologija, obrazovanje, kultura, sport, saradnja sa nevladinim organizacijama, rad sa mladima i građanima treće životne dobi itd.

Predsjednik Komisije Općinskog vijeća za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima Munib Milišić iskazao je zahvalnost Općinskom vijeću  i načelniku Ajnadžiću što su imali sluha da podrže ovu aktivnost te da će dodijeljene novčane nagrade biti usmjerene na realizaciju projekata na području tih mjesnih zajednica.  

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić je uputila čestitke nagrađenima što su vrijedno radili i poželjela da nastave sa uspjesima i naglasila da su ove nagrade svakako i podsticaj za dalji rad.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić čestitao je dobitnicima priznanja i izrazio nadu da će nastaviti sa dobrim radom i predložio da se ubuduće ova dodjela nagrada vrši na Općinskom vijeću. 

-Ovo je dobra praksa nagrađivanja onih što vrijedno rade i koji treba da budu uzor i primjer ostalima, a to ćemo nastaviti i u budućnosti. Savjeti mjesnih zajednica treba što više da budu u službi građana i što dalje od sitnosopstveničke politike i interesa, kazao je Ajnadžić i pozvao savjete mjesnih zajednica da se uključe u donošenje kantonalnog Zakona o lokalnoj samoupravi gdje će savjeti mjesnih zajednica i sekretari imati veću ulogu. -U cilju promoviranja interesa građana imamo namjeru u septembru predložiti Općinskom vijeću donošenje odluke o referendumu na kojem bi se građani izjasnili o investicionim zahvatima. Ima veoma važnih pitanja na koja možemo zajedno sa mjesnim zajednicama uticati, a to se prije svega odnosi na čistoću gradskih ulica i javnih površina, čime nismo zadovoljni. Pokrenuli smo kampanju za čistu i urednu općinu Centar u susret Sarajevo Film Festivalu, a očekujemo od mjesnih zajednica da i one budu inicijator ekoloških akcija. Što se tiče Komisije za mjesne zajednice i saradnju s općinama i gradovima bilo bi dobro da se više angažuje na uspostavljaju saradnje i jačanju veza sa drugim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovine i izvan naše zemlje, rekao je Ajnadžić.

U ime nagrađenih zahvalio se Općinskom vijeću i načelniku predsjednik Savjeta Mjesne zajednice ''Trg oslobođenja-Centar'' Dževad Jusić.

 

Današnjoj dodjeli priznanja prisustvovali su savjetnici načelnika Mustafa Resić i Bećir Sirovina, kao i vijećnik Samir Fazlić koji je u prošlom sazivu Komisije za saradnju sa mjesnim zajednicama i općinama i gradovima pokrenuo inicijativu za nagrađivanje najboljih mjesnih zajednica i savjeta.