Image

Na Kovačima, Mošćanici i Vratniku uvedeno dvolinijsko prikupljanje otpada

U mjesnim zajednicama Kovači, Mošćanica i Vratnik, u ulicama Džinina, Ablagijin sokak, Streljačka i Mustafe Dovadžije uveden je dvolinijski sistem prikupljanja otpada.

Riječ je o projektu 'Dvolinijski sistem otpada u starogradskim domaćinstvima' kojeg zajednički finansiraju Općina Stari Grad i Fond za zaštitu okoliša FBiH. Vrijednost projekta je 49.140,00 KM, Fond za zaštitu okoliša FBiH finansira ga sa 39.312,00 KM a Općina Stari Grad sa 9.828,00 KM.

Pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajedica, Selma Velić pojasnila nam je da je Općina Stari Grad za ulice u kojima će biti distribuirane kante dobila saglasnost KJKP „RAD“, koje je i nadležno za odvoz komunalnog otpada.

„Prikupljanje otpada na ovakav način moguće je samo u ulicama koje imaju dovoljnu širinu i gdje je moguć prolazak većeg kamiona koji prazni otpad iz ovih kanti“, pojasnila je Velić.

Projektom je nabavljeno 780 kompleta kanti za dvolinijski odvoz smeća, koje će biti raspoređene u svim mjesnim zajednicama gdje postoji potreba.

Svako domaćinstvo će dobiti komplet od po dvije kante, crnu i žutu. Crna kanta namijenjena je za prikupljanje kućnog komunalnog otpada i praznit će se dva puta sedmično (utorkom i subotom), a žuta kanta namijenjena je za reciklažni otpad i praznit će se jednom sedmično (četvrtkom).

U zavisnosti od vremenskih uslova sutra je planirano postavljanje kanti u mjesnoj zajednici Sumbuluša i to u ulicama Ploča, Saburina i Hadžijamakova.