Image

NAČELNIK AJNADŽIĆ ODRŽAO SASTANAK SA ČLANOVIMA SAVJETA MZ „NAHOREVO“

Ministarstvu saobraćaja upućen zahtjev za što hitnije rješavanje problema gradskog prevoza

Nastavljajući praksu redovnog dijaloga sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i građanima, a kako bi se bolje upoznao sa aktuelnim potrebama i zahtjevima, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić u utorak, 11. juna 2019. godine je zajedno sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Savjeta i stanovnicima Mjesne zajednice „Nahorevo“ sa kojima je razgovarao o realizaciji projekata na ovom dijelu općine Centar.

Naime, „Nahorevo“ je novoformirana Mjesna zajednica nastala razdvajanjem MZ „Pionirska dolina-Nahorevo“. Inicijativu za administrativno razdvajanje su podnijeli stanovnici Nahoreva putem Savjeta MZ, a Općinsko vijeće Centar je usvojilo odluku o razdvajanju Mjesne zajednice „Pionirska dolina-Nahorevo“ na dvije pomenute mjesne zajednice.

Na sastanku je razgovarano o razvojnim projektima na području ove Mjesne zajednice, a jedno od aktuelnih pitanja bilo je rješavanje prevoza. Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica koja osluškuje potrebe svojih građana odmah se uključila u rješavanje ovog problema, iako to nije u njenoj direktnoj nadležnosti. Tim povodom, danas je načelnik Ajnadžić zajedno sa predstavnicima Savjeta i građanima potpisao zahtjev za rješavanje problema prevoza, koji je upućen Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo.

Također, na sastanku je razgovarano o sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže i  asfaltiranju puta prema Skakavcu.   

Munib Pandžić, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice „Nahorevo“ je istakao da se stanje na području ove mjesne zajednice poboljšava.

- Jučer sam obilazio radove na putnoj komunikaciji za eko područje Skakavac, ovo je zaista jedan projekat koji je vrlo značajan i daje osvježenje u kompletnom smislu, kazao je Pandžić.

Načelnik Ajnadžić je izrazio spremnost ove lokalne zajednice da rješava probleme stanovnika, a u skladu sa mogućnostima.

- Dajem podršku inicijativama koje daje predsjednik, sekretar i Savjet mjesne zajednice. Ovo je mjesna zajednica koja ima perspektivu, istakao je Ajnadžić.

Sastanku su prisustvovali i savjetnici načelnika Osmo Babić i Bećir Sirovina, te Đenita Bogunić- Kešelj iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje.