Image

Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH preuzeo predsjedavanje Centrom javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope

U Beogradu, 24. i 25. septembra 2018. godine, održana je direktorska i ekspertska konferencija Centra javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope na temu „Unapređivanje mjera aktivne politike zapošljavanja – obuka, strukovno osposobljavanje i profesionalni razvoj kroz različite obrazovne programe“. Na konferenciji je svoje aktivno učešća imala i delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Drugi dan konferencije održana je konferencija direktora članica Centra na kojoj je domaćin konferencije, Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, predao direktoru Agencije za rad i zapošljavanje BiH, mr. Muameru Bandiću, predsjedavanje Centrom javnih službi za zapošljavanje za narednih godinu dana. 

Tom prilikom direktor Bandić je rekao da mu je izuzetna čast da, ispred Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, preuzme funkciju predsjedavajućeg Centra javnih službi zapošljavanja Jugoistočne Evrope. „Obzirom da je Bosna i Hercegovina jedan od inicijatora ove saradnje i osnivanja Centra, osjećam obavezu i odgovornost spram daljnjeg funkcionisanja Centra. Potrebno je da uprkos brojnim obavezama u drugim inicijativama i mrežama ostanemo predani ideji Centra i osnovnim principima, a to je kreiranje politika i mjera koje ciljaju na punu zaposlenost, povećanje kvaliteta rada, jačanje socijalne uključenosti, promocije jednakog pristupa poslu, aktivacija radno sposobnog stanovništva, te povećanje zapošljavanja mladih i ostalih ugroženih grupa na tržištu rada“, rekao je Bandić.

Centar javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope osnovan je 2006. godine u Sofiji i trenutno broji 10 članica. Centar je pridonio razvoju saradnje među institucijama tržišta rada u regionu, potpisivanju brojnih bilateralnih sporazuma i jačanju kapaciteta članica Centra u upravljanju tržištima rada. Svaka država članica ima obavezu da u toku jedne godine predsjedava radom Centra, te da u toku te godine organizira jednu ekspertsku i jednu direktorsku konferenciju.