Image

Mladi prezentovali poslovne planove

Mladi poduzetnici koji su se prijavili na javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo imali su priliku da u Općini Centar prezentuju svoje poslovne ideje pred članovima Komisije za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih općine Centar Sarajevo.

U skladu sa strateškim ciljevima Općina Centar Sarajevo, u okviru podrške mjerama aktivne politike zapošljavanja, u ovogodišnjem budžetu obezbijedila je 200.000 KM za podršku mladima za zapošljavanje, samozapošljavanje i sticanje radnog iskustva, u skladu sa Odlukom o poticaju zapošljavanja mladih.

Podsjećamo, na osnovu pomenute Odluke, koju je usvojilo Općinsko vijeće Centar, u proteklom periodu objavljen je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih, a trajao je 60 dana. Javni poziv je objavljen 18. juna 2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Nakon Javnog poziva, Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih Općine Centar, pristupila je vrednovanju dostavljenih aplikacija. U prvoj fazi rada Komisija je ocjenjivala da li aplikant zadovoljava opće uslove u skladu sa Javnim pozivom i vrednovala kvalitet dostavljenog biznis plana.

Komisija je na sjednici održanoj 18. oktobra 2018. godine odlučila da se svi aplikanti koji su dostavili traženu dokumentaciju i zadovoljili opće uslove navedene u Javnom pozivu, njih 29, pozovu da prezentiraju svoje poslovne ideje i planove.

Nakon održanih prezentacija Komisija će izvršiti konačno vrednovanje biznis planova, sačiniti rang listu i dostaviti općinskom načelniku Prijedlog odluke o dodjeli budžetskih sredstava za pokretanje biznisa. Odluka načelnika sa informacijama o datumu i mjestu potpisivanja ugovora će biti objavljena na općinskoj web stranici: www.centar.ba.

Podsjećamo da pravo na bespovratna sredstva iz budžeta Općine Centar za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa, koja mogu iznositi do 15.000 KM po poslovnom planu, imaju stanovnici općine Centar do 35 godina starosti koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Općina Centar je pokrenula projekt samozapošljavanja 2015. i u toj godini iz budžeta izdvojila 50.000 KM. S obzirom na veliko interesovanje mladih i pozitivna iskustva, sa projektom se nastavilo i naredne godine, te je u 2016. izdvojeno 100.000 KM za ove namjene. U budžetu Općine Centar za 2017. godinu za tu namjenu izdvojeno je 236.250 KM, a što jasno pokazuje opredijeljenost ove lokalne zajednice da doprinese razvijanju pozitivnog okruženja u kojem će mladi imati priliku da po svom vlastitom izboru formiraju i pokrenu posao u kojem se oni smatraju najproduktivnijim, a time i sretnim.