Image

Migrantska kriza i danas na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH

Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o stanju u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH na dnevnom je redu današnje sjednice Vijeća ministara.

Vijeće ministara bi, prema predloženom dnevnom redu, trebalo da razmotri Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, te Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2019. do 2021. godine, koje je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora.

Pred ministrima bi, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, trebalo da se nađu Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine i Nacrt ugovora o slobodnoj trgovini između BiH i Turske, sa izvještajem o pregovorima, objavljeno je na sajtu Vijeća ministara.

Među predloženim tačkama dnevnog reda su Prijedlog odluke o usvajanju Projekta sekundarne emisione mreže digitalnog zemaljskog emitovanja - DVB - T2 - treća faza, te izvještaj o sprovođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana za 2017. godinu.

Ministri bi trebalo da razmotre i Prijedlog procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period od 2018. do 2022. godine i Prijedlog akcionog plana za otklanjanje identifikovanih nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koje je sačinilo Ministarstvo sigurnosti.

Početak sjednice zakazan je za 11.30 sati.