Image

Maja Milinković u oktobru i novembru predstavlja se sa dva koncerta

Koncert "Fado i Sevdalinka" je muzičko putovanje kroz Evropu, od istoka do zapada. Jedinstven Fado à la carte doživljaj ugođena balkanskom melanholijom.

Rođena u Bosni i Hercegovini (Sarajevo), fado pjevačica Maja Milinković je prepoznatljiv glas Fada i Sevdalinke u Portugalu i na Balkanu. Zaljubila se u Fado 2009. godine kada je prvi put čula Amalije Rodrigues.

U koncertima "Fado & Sevdalinka" koje sada predstavlja, Maja kreira muzički most između svoje zemlje porijekla - Bosne i Hercegovine i Portugala, predstavljajući repertoar pjesama iz kulturnog naslijeđa dvije države.

Fado i Sevdalinka, ova dva muzička žanra predstavljaju zajedničke karakteristike: intenzitet, emocionalno opterećenje, melanholija i poetska struktura.

Sevdalinka je žanr tradicionalne muzike bosanskog porijekla koji se proširio kroz različite regione bivše Jugoslavije. Karakteriše ga spor ili umjeren ritam i intenzivna i emocionalna melodija. Pjesme su bogate melismima, složene, sa jakim emocionalnim opterećenjem i obično interpretirane sa uzbudjenjem.

Fado je portugalski muzički stil. Pjevač pjeva o čežnji za prošlošću, čežnji za izgubljenom ljubavi, tragediji, o sudbini, ljubomori, o gradu, mizeriji života, kritici društva ... za razliku od melanholije sadržaj. Fado prenosi uzbudljivo raspoloženje, a možda i ovaj kontrast doprinosi fascinaciji fadoa. 

Koncerti ce se održati 19. oktobra u Kulturnom centru Morgado u Arruda dos Vinhos, i 10.novembra u Lisabonuu  teatru "Teatro Ibérico" 

 U pratnji Luis Coelho na portugalskoj gitari, I Duarte Nunes na pratecoj gitari.