Image

Konferencija “BiH između ustavnih reformi i EU”

U Sarajevu će danas biti održana konferencija “BiH između ustavnih reformi i EU – perspektive građanske države i zahtjeva za ravnopravnošću” na kojoj će biti riječi o izazovima na putu ka ustavnim rješenjima s ciljem uspostavljanja pune ravnopravnosti građana u BiH.

Poseban akcenat biće na postojanju/nepostojanju rodne komponente u Ustavu, a u kontekstu procesa pridruživanja EU, te obaveze koje iz tog procesa i međunarodnih dokumenata stoje pred BiH, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Konferenciju organizuje Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u saradnji sa Inicijativom građanke za ustavne promjene i Agencijom za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.