Image

Klimatska kriza treba rješenja na razini gradova

Od početka sedmice u poljskom gradu Katowice zasjeda 24. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) kao sljedeća etapa na putu implementiranja odredbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Predstavnici grada Beča razradili su u okviru Mreže regiona i gradova opcije djelovanja za grad Beč. Beč ovoj razmjeni doprinosi svojim dosadašnjim postignućima i uspjesima u javnom prijevozu i planiranju razvoja grada.

Gradovi i regije glavni su akteri u zaštiti klime. Ne samo da osjećaju posljedice klimatskih promjena već je njihova uloga u primjeni mjera zaštite klime odlučujuća: "Gradovi, regije i općine kao fokusna mjesta na kojima mjere i odluke zaštite klime trebaju djelovati moraju pri procesu postizanja ciljeva zaštite klime i uštede energije biti jače uključeni u mjere implementacije. U pitanju je ništa manje do budućnost naše djece.", smatra gradska povjerenica za pitanja zaštite klime Maria Vassilakou.

Beč je svojom okvirnom energetskom strategijom već na gradskoj razini utvrdio norme za mjere zaštite klime. No kako bi se postigao totalno napuštanje fosilne energije, potrebna je suradnja sa susjednim regionima. Za to je potrebno kompleksnije razmatranje koje povezuje politiku, civilno društvo, nauku i ekonomiju. Učešćem na COP24 i razmjenom iskustava sa drugim gradovima, grad Beč će svakako profitirati.