Image

JUSZKS: O B A V I J E S T ZA OSOBE KOJE SE PRIJAVLJUJU NA BIRO PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za sve osobe kojima je prestao radni odnos omogućila je da se prijave na evidenciju nezaposlenih od sada mogu vršiti putem e -maila na adrese općinskih biroa prema mjestu prebivališta.

Dokumentaciju koju putem maila osobe mogu dostaviti za prijavu na evidenciju nezaposlenih je:

  • lična karta;

  • dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);

  • dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rjesenje).

Obavezno je u e- mail-u napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu prijave sa dokumentacijom.

U skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a u cilju poduzimanja preventivnih mjera i postupanja po istim zbog proglašene zarazne bolesti izazvane korona virusom, mole se sva lica da koriste ovu novu uslugu prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo.

E mail adrese prema mjestu prebivališta su: biroilijas@szks.ba, biroilidza@szks.ba, birohadzicici@szks.ba, birocentar@szks.ba, bironovigrad@szks.ba, bironovosarajevo@szks.ba, birostarigrad@szks.ba, birovogosca@szks.ba, birotrnovo@szks.ba.

Sva nova obavještenja i upustva o radu Javne ustanove“Služba za zapošljavaje Kantona Sarajevo“ Sarajevo“ bit će redovna objavljivana na zvaničnoj web sranici www.szks.ba.