Image

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova

Općina Stari Grad Sarajevo je putem Sektora za lokalni razvoj raspisala Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih.

U skladu sa Strategijom lokalnog razvoja Općine Stari Grad 2014/2018. godina, strateški prioritet koji se odnosi na povećanje zaposlenosti obuhvata dva strateška cilja:

1. Promocija raspoloživih programa sufinansiranja privrednika u svrhu zapošljavanja i

2. Edukacija građana za samozapošljavanje

Općina Stari Grad Sarajevo je prepoznala važnost ovih ciljeva i kontinuirano kroz različite programe podrške sufinansiranja nastoji poboljšati kvalitet življenja i standard građana Općine Stari Grad Sarajevo. Na osnovu Javnog poziva bit će odabrani najbolji poslovni planovi mladih i novčano nagrađeni.

Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova.

Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 5.000,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja (14. mart, 2018. godine). Krajnji rok za prijavu je 14. maj, 2018. godine.