Image

Javni poziv Općine Centar za sufinansiranje postavljanja termo fasada na stambenim zgradama

Općina Centar Sarajevo raspisala je i ove godine Javni poziv za sufinansiranje izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje, koji je objavljen u subotu, 8. juna 2019. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na web stranici Općine Centar: www.centar.ba (rubrika ''Javni pozivi, konkursi i oglasi''). Javni poziv ostaje otvoren 40 dana, odnosno do 18. jula 2019. godine.

Pravo učešća imaju upravitelji stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području općine Centar.

Naime, Općinsko vijeće Centar je još 2017. godine donijelo Odluku o sufinansiranju izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada kolektivnog stanovanja. Kod donošenja ove odluke imalo se u vidu da je sve veći broj zahtjeva građana za pružanje finansijske pomoći za utopljavanje stambenih zgrada kako bi došlo do uštede toplotne energije i ujedno do poboljšanja kvaliteta zraka. Odlukom je predviđeno da Općina zajedno sa etažnim vlasnicima stanova, a putem upravitelja, učestvuje u sufinansiranju postavljanja termo fasada, maksimalno do 50% od ukupne vrijednosti radova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom za sufinansiranje izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje mogu se dobiti u Službi za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar na brojeve telefona 033/562-442 i 562-414.