Image

Javna debata - "Obrazovanje u BiH - prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije"

U organizaciji Antikorupcijske mreža u BiH - Account Info House, sutra će na Fakultetu političkih nauka biti održana javna debata o temi "Obrazovanje u BiH - prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije". Cilj debate je otvoriti prostor za otvoren i struktuirani dijalog o današnjem stanju u obrazovanju, njegovoj efikasnosti ili neefikasnosti u borbi protiv korupcije. Preporuke učesnika debate bit će integrisane u godišnji program rada na prevenciji i borbi protiv korupcije Sektorske radne grupe Obrazovanje Mreže ACCOUNT, te predstavljene javnosti i odgovornima iz oblasti obrazovanja, saopćio je Account Info House.