Image

Izložba konkursnih radova za idejno rješenje „Austrijske kuće“

U galeriji Collegium Artisticum će u srijedu 8. novembra 2017. godine sa početkom u 18 sati biti upriličeno otvorenje izložbe konkursnih radova za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje „Austrijske kuće“.

 

Naime, Općina Centar je u suradnji sa Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovni i organizovala Javni, projektni, jednostepeni, anonimni arhitektonski konkurs za izradu idejnog arhitekstonsko-urbanističkog rješenja objekta „Austrijska kuća“. Cilj konkursa bio je unapređenje prostornih uslova za odgoj i obrazovanje u općini Centar, a obnova „Austrijske kuće“ može biti značajan činilac u razvoju kulture i umjetnosti.

Konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja je objavljen na zvaničinoj web stranici Općine Centar 19. maja, a trajao je do 27. juna ove godine.

Prijavu za učešće u izradi konkursnog rješenja preuzelo je 49 kandidata, a do naznačenog roka u prostorije Općine Centar primljeno je 26 radova koji će biti predstavljeni na izložbi u galeriji Collegium artisticum.

Nakon analize pristiglih radova i obavljenog žiriranja, članovi stručnog žirija u sastavu: Alma Sadović, dipl.ing.arh, Amir Vuk, dipl.ing.arh. i Ibrica Jašarević dipl.ing.arh, dodijelili su prvu, drugu i dvije ravnopravne treće nagrade za arhitektonsko urbanističko rješenje objekta „Austrijska kuća“.

U budžetu Općine Centar osigurana su inicijalna sredstva od 50.000 KM iz kojih su dodijeljene nagrade u iznosu od 10.000 KM za četiri najbolja prispjela rada. Nakon odabira najboljeg idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja pristupilo se izradi projekta, nakon čega će uslijediti izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju ovog objekta, prikupljanje potrebne dokumentacije, te u konačnici izdavanje dozvole za građenje, kako bi se u narednoj godini, kada vremenske prilike to dozvole, moglo započeti sa izgradnjom.

Izložba konkursnih radova za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje „Austrijske kuće” će biti otvorena za posjete do 15. novembra 2017. godine, svaki dan radni dan u terminu od 10 do 18 sati i subotom od 10 do 14 sati.