Image

Isporučen i drugi hemodijalizni aparat koji je nabavila Opći na Stari Grad

Općina Stari Grad Sarajevo nabavila je dva savremena hemodijalizna aparata kojima će se poboljšati zdravstvene usluge koje se pružaju ovim pacijentima u Kantonu Sarajevo. Jedan aparat ranije je isporučen Dijaliznom centru Kliničkog univerziteta u Sarajevu, dok je drugi isporučen danas. Ovaj hemodijalizni aparat isporučen je Satelitskom centru za hemodijalizu u Domu zdravlja Ilidža koji je također dio KCUS-a.

Vrijednost oba hemodijalizna aparata bila je oko 50.000 KM. Zahvaljujuću uspješnoj saradnji s kompanijama koje su ponudile hemodijalizne aparate i ostvarenim popustima, oba uređaja kupljena su za 25.400 KM, a nabavljeni su prema strogim zahtjevima i specifikacijama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nabavku su finansirali Općina Stari Grad Sarajevo i pobratimska općina Umraniye iz Republike Turske, a projekat je pripremio i realizovao Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

Ranije isporučeni aparat nabavljen je posredstvom projekta "Unaprjeđenje kvaliteta života kod hemodijaliznih pacijenata" koji je izradilo Udruženje hemodijaliznih i transplantiranih pacijenata KS. Drugi aparat nabavljen je po osnovu postupka javne nabavke, koji je Općina raspisala još u aprilu ove godine, a da bi danas projekat bio finaliziran njegovom isporukom.

Klinika za hemodijalizu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja najveći dijalizni centar u Bosni i Hercegovini. Na hroničnom dijaliznom tretmanu ima 320 pacijenata, od čega je 60 pacijenta iz općine Stari Grad. Jedini način liječenja i održavanja života pacijenata sa hroničnim oštećenjem bubrega, dok čekaju transplantaciju, je dijaliza, a za neke pacijente je to doživotno liječenje.

Klinika za hemodijalizu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu smještena je na dva lokaliteta: prvi lokalitet koji radi tokom 24 sata je u prostorijama DIP-a KCU Sarajevo, a drugi je Satelitski dijalizni centar pri Domu zdravlja Ilidža.