Image

Inicijativa za izmjene Zakona o VSTV-u BiH u fokusu prvog dana zasjedanja VSTV-a

Inicijativa za izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTVBiH), jedina je tačka predloženog dnevnog reda koju bi članovi tog regulatornog tijela trebali razmatrati prvog dana zasjedanja tokom dvodnevne sjednice, zakazane za danas i sutra u Sarajevu.

Naime, na sastanku delegacije VSTV-a BiH u Briselu 28. i 29. maja, odnosno razgovora s dužnosnicima Generalne direkcije Evropske komisije (EK) za pravosuđe, dogovoreno je da se do sredine juna usvoji konačni prijedlog inicijative (finalna verzija), te dostavi službama EK na ocjenu, saznaje Fena u Vijeću.

Radi se o zakonskim izmjenama koje su ranije razmatrane (sjednice VSTV-a od 11. i 23/24. maja), s fokusom na provođenje disciplinskih postupaka, uključujući pitanja u vezi vođenja, hitnosti i dužine, te zastare tih postupaka, a u kontekstu s Peer Review preporukama EK.

Također, bilo je riječi i o resursima Ureda disciplinskog tužioca - UDT-a koji djeluje pri VSTV-u, kao i nadležnostima VSTV-a u pogledu izbora i sastava Prve i Drugostepene disciplinske komisije tog regulatornog tijela, te transparentnosti i objektivnosti disciplinskih postupaka uopće.

U nastavku rasprave u vezi s izmjenama Zakona o VSTV-u BiH elaborirano je i pitanje imenovanja nositelja pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca), a u korelaciji s novousvojenim Poslovnikom VSTV-a BiH, koji je također usklađen s preporukama EK.

Stalna komisija za legislativu VSTV-a dostavila je prijedlog odredbi koje se odnose na spomenute elemente i kriterije, uključujući disciplinsku odgovornost/postupak, imenovanje nositelja pravosudnih funkcija i finansijsko izvještavanje, te (ne)spojivost funkcija, s osvrtom na preporuke EK i sugestije u pogledu načina na koji bi te preporuke mogle biti ugrađene u zakonski tekst, odnosno Zakon o VSTV-u BiH.

Kako se očekuje, prvog dana zasjedanja VSTV-a trebala bi biti finalizirana Inicijativa za izmjene Zakona o VSTV-u BiH kako bi materijal u vezi s tim mogao biti pravovremeno dostavljen na ocjenu nadležnim službama EK, a u skladu s utvrđenim rokovima.

Za drugi dan zasjedanja VSTV-a BiH, planirano je razmatranje Pravilnika o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca, odnosno obrasca finansijskog izvještaja nositelja pravosudnih funkcija, a shodno tekstu koji je utvrdila Radna grupa za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija.

U prijedlogu dnevnog reda je i Informacija o realizaciji Peer Review preporuka za unaprijeđenje kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca, glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela, koju je sačinila Stalna komisija za efikasnost tužilaštava.