Image

INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANJU U SARAJEVU

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Orašačka, Hladivode, Rogatička, Samira Ćatovića Kobre, Rakovička cesta, Odobašina, Blagovac, Blažujski drum, Pijačna, Vreoca, Azići, Rudnik, Krivoglavci, Dr. Munira Gavrankapetanovića, Oslobodilaca Sarajeva, Bulevar Mimar Sinana, Senada Poturka Senčija, Olovska, Trebevićka, Rudžera Boškovića, Milinkladska, Franje Kluza, Safeta Zajke, Muje Šejte,Ramiza Alića, Branilaca Hotonja, Safvet-bega Bašagića, Sarajevskih Gazija, Hadžiska Ravan, Gajev Trg.   

Okončanje radova se očekuje u poslijepodnevnim satima.