Image

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 01.07.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Bolnička, Senada Fazlića, Safvet-bega Bašagića, Ispod Budakovića, Višnjik, Matije bana Ninoslava, Trg solidarnosti, Dejzina Bikića, Tepebašina, Jukićeva, Kolodvorska, Magistrala, Sabita Užičanina, Carina, Aleksandra Puškina, Panjina kula, Igmanskog bataljona, Uglješići, Branilaca Hotonja, Čekaluša čikma, Kovači i Šerina. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.