Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 17. 08. 2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, sutra su planirani radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Tepebašina, Breka, Hekim Oglu Alipaše, Izeta Karšića, Obhodža, Baruthana, Baruthana čikma, Nova Baruthana, Faletići, Sarajevskih gazija, Grličića brdo, Rogina, Hladivode, Porčina i Trebinjska.