Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži

Dana 22.07.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Poligonska, Osik, Vefika Karabdića, Mice Todorović, Alipašina, Menjak, Barica, Safeta Ahmetspahića, Remze Ahmetovića, Tepebašina, Baruthana čikma, Škaljin sokak, Tahmišćina, Safeta Zajke, Ibrahima Ljubovića, Dobrinjske bolnice i Trg djece Dobrinje. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.