Image

IGRADNJA NOVOG " CICIBAN " IGRALIŠTA NA NAHOREVU

Na lokalitetu preko puta Poljoprivredne zadruge „Centar“ na Nahorevu, pored postojećeg sportskog igrališta, radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ su u ponedjeljak, 10. jula 2017. godine započeli radove na uređenju dječijeg igrališta „Ciciban“, čiju izgradnju finansira Općina Centar. U sklopu pripremnih radova uklonjena je visoka trava i samoniklo rastinje sa površine od gotovo 190 metara kvadratnih, a u toku je priprema terena za postavljanje novog dječijeg mobilijara. Pomenuti lokalitet je tokom ove sedmice obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicom Anirom Dedović iz Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar koja vodi projekt izgradnje dječijih igrališta na području Centra.