Image

Gradnja multifunkcionalnog sportskog terena Bijela bašča

U toku je izgradnja multifunkcionalnog sportskog terena Bijela bašča u starogradskom naselju Mihrivode. Planirano je da na ovom prostoru bude iscrtan teren za mali nogomet, kao i teren za košarku. Bit će postavljena dva gola sa svom pripadajućom opremom i dva koša.

Postavit će se zaštitna ograda oko cijelog igrališta visine šest metara. Na ogradu će biti postavljeni reflektori, tako da će igralište biti osvijetljeno i u večernjim satima. Planirano je i postavljanje tribina, korpi za otpatke, te izgradnja parkinga sa devet mjesta s prilazom.

Do sada je urađeno ukljanjanje postojeće ograde, ostataka od ranijeg mobilijara i uklanjanje betonske podloge, a u toku je ravnanje terena.

Ukupna vrijednost projekta je oko 130.000 KM. Na osnovu projektnog prijedloga kojeg je pripremio Sektor za lokalni razvoj za izgradnju sportskog terena Bijela bašča obezbijeđeno je 80% sredstava od ukupne vrijednosti projekta od donatora. Tako će istanbulska Općina Fatih izgradnju sportskog terena finansirati sa 86.350 KM, Federalno ministarstvo kulture i sporta sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad projekat sufinansirati sa 26.370 KM. Rok za izvođenje radova je 45 dana, a izvođač radova je firma „Bosman“.