Image

Finansijska podrška Općine Centar za još 78 porodilja

U okviru projekta dodjele jednokratne novčane pomoći za porodilje, u petak, 28. decembra 2018. godine uplaćene su novčane pomoći za 78 porodilja – stanovnica središnje sarajevske općine.

Ovom prilikom su 72 porodilje koje su postale majke po prvi ili drugi put dobile po 300 KM, četiri porodilje po 500 KM za treće dijete, dok su dvije porodilje dobile po 1.000 KM po osnovu rođenja četvrtog i svakog narednog djeteta.

Tokom 2018. godine kroz pomenuti projekat uručena je pomoć za 567 porodilja za šta je iz budžeta Općine Centar izdvojeno oko 200.000 maraka.  

Riječ je o projektu Općine Centar koji se provodi od 2013. godine sa ciljem poboljšanja nataliteta na području ove lokalne zajednice i šire i ujedno predstavlja finansijsku podršku porodicama za opremanje novorođenčadi.

Ovaj projekat je samo jedna u nizu mjera koje poduzima ova lokalna zajednica kako bi poboljšala rast nataliteta. S obzirom na činjenicu da je u Bosni i Hercegovini u posljednjim godinama zabilježen pad nataliteta, središnja sarajevska Općina u prošloj godini započela je i sa realizacijom pilot projekta i tako postala prva lokalna zajednica u FBiH koja sufinansira troškove vantjelesne oplodnje.

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje je projekt koji se realizuje putem općinske Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti, a u budžetu je za pomenutu namjenu tokom ove dvije godine obezbijeđeno 200.000 KM. Za ovu pomoć vlada veliki interes bračnih parova, a u toku 2017. i 2018. godine odobren je 61 zahtjev za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje.

Općina Centar će i u budućnosti nastaviti sa realizacijom projekata koji za cilj imaju poboljšanje nataliteta iako to nije u njenoj direktnoj nadležnosti.