Image

Evropska komisija dostavila Bosni i Hercegovini dodatna pitanja

Direkcija za evropske integracije obavještava javnost da je Evropska komisija (EK) danas proslijedila dodatna pitanja u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, saopšteno je iz Direkcije.

Dodatna pitanja čine 20 posto pitanja iz Upitnika dostavljenog u decembru 2016. Sličan omjer dodatnih i pitanja u Upitniku imale su i države u regionu.

Najviše dodatnih pitanja (njih 106) odnosi se na politički kriterij, dok je u ekonomskom kriteriju Evropska komisija postavila 33 dodatna pitanja. Slijede poglavlje 19. -  Socijalna politika i zapošljavanje (43 pitanja), poglavlje 14. –Transportna politika (39 pitanja), te poglavlje 26. – Obrazovanje i kultura (36 pitanja)…

Prva aktivnost Direkcije za evropske integracije biće prevod dodatnih pitanja sa engleskog jezika. Nakon toga ona će biti unesena u informacioni sistem za podršku pripremi odgovora na Upitnik, a zatim će nadležne institucije pripremati doprinose za cjelovite odgovore Bosne i Hercegovine.

U nastavku realizacije ovog posla, doprinose nadležnih institucija tehnički će finalizirati radne grupe i po potrebi ostala tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija.

Svrha dodatnih pitanja je da pojasne prethodno dostavljene odgovore, konstatuju promjene u odnosu na odgovore na Upitnik i uključe podatke za 2017. koji ranije nisu mogli biti prikupljeni, navedeno je iz Direkcije za Evropske integracije BiH.

Dodatna pitanja na engleskom jeziku dostupna su na web lokaciji
http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_strategija/Upitnik/upitnik/default.aspx?id=20070&langTag=bs-BA.