Image

Edukacija o usvajanju zdravih prehrambenih navika kod djece

Općina Centar Sarajevo je u ovogodišnjem budžetu, u okviru granta za projekte nevladinih organizacija putem javnog poziva, izdvojila 5.700 KM Udruženju za popularizaciju sigurne hrane za realizaciju projekta „Sigurna hrana je COOL“. Cilj projekta je stvaranje zdravih odnosno ispravnih prehrambenih i higijenskih navika kod učenika koje pomažu kod preventivnog čuvanja zdravlja. Udruženje za popularizaciju zdrave hrane je počelo s implementacijom dijela projekta „Sigurna hrana je COOL“ u nekoliko osnovnih škola na području središnje sarajevske općine. Članovi Udruženja su tokom oktobra 2017. godine posjetili osnovne škole „Hasan Kaimija“ i „Alija Nametak“ gdje su predstavili projekt i proveli edukaciju nastavnika i učenika od prvog do trećeg razreda. Na edukaciji i radionicama učestvovalo je 286 učenika iz 13 odjeljenja kojima su pojašnjeni pojmovi i značaj sigurne i zdrave hrane i njihov uticaj na zdravlje učenika i općenito na pravilan rast i razvoj. Posebno je skrenuta pažnja na važnost održavanja higijene ruku. Učenici su dobili i osnovne informacije o tome koje vrste bolesti se prenose prljavim rukama i koliki je uticaj higijene ruku na sigurnu hranu i zdravlje učenika. Svi učenici su dobili letak koji su trebali obojiti tako da odrede bojama koliko je određeni dio ruke „opasan“ po zdravlje učenika ako nije ispravno higijenski tretiran. Također je bilo riječi o uvođenju voća u ishranu učenika nižih razreda kako bi poboljšali prehrambene navike. Ovaj projekt, koji se provodi pod pokroviteljstvom Općine Centar, dobio je saglasnost nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Podsjećamo da je pomenuto ministarstvo od ove školske godine donijelo Pravilnik o ishrani djece – učenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo. Tako se Općina Centar, koja je prepoznala značaj projekta „Sigurna hrana je COOL“, kao i projekta „Sigurna hrana je čuvar zdravlja“ koje je Udruženje realiziralo u prošloj godini, praktično pridružila provođenju novog Pravilnika o ishrani djece u predškolskim i školskim ustanovama.