Image

Danas o dodjeli 'Šestoaprilske nagrade 2018'

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici koja je zakazana za danas razmatrat će prijedloge kandidata za dodjelu "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva" u 2018. godini.

Odbor za dodjelu te nagrade predložio je Vijeću kandidate, i to po dva kandidata za oblast privrede, kulture i umjetnosti, sporta i zdravstva i socijalne zaštite i po jednog kandidata u oblasti nauke i obrazovanja i u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

Predloženi kandidati za Nagradu za doprinos u oblasti privrede su Amer Bukvić i kompanija "Centrotrans Eurolines", a za oblast nauke i obrazovanja profesorica Tatjana Ljujić Mijatović.

Za oblast kulture i umjetnosti predloženi su Emir Hadžihafizbegović i Vokalni solisti grupe "Ambasadori" - Ismeta Dervoz, Zdravko Čolić, Hajrudin Varešanović i Jasna Gospić-Sparavalo.

Odbor je također predložio Zdravku Stojnića i Univerzitetski karate klub "Bosna" za Nagradu iz oblasti sporta, a iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite doktora Ismeta Gavrankapetanovića i Udruženje "Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini".

Predloženi kandidat za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva je Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene "Lasta".

Kandidati su rangirani u okviru oblasti za koju se Nagrada dodjeljuje prema broju dobivenih bodova članova Odbora.